Historie

Policejní volejbalový klub OLYMP Praha

Volejbal bezpečnostních složek

Historie sportu a volejbalu bezpečnostních složek po roce 1945

Bezprostředně po skončení druhé světové války a očistě bezpečnostních složek (BS) od kolaborantů bylo třeba nové členy Sboru národní bezpečnosti (SNB) vycvičit. Od 1. 6. 1945 zahájila činnost výcviková střediska SNB a nástup do středisek byl podmíněn zdařilou prověrkou tělesné zdatnosti uchazečů. V dubnu 1946 byly u Zemských velitelstev SNB zřízeny sportovní referáty a rozhodnuto pořádat každoročně letní a zimní sportovní závody příslušníků SNB. Letní část I. celostátních přeborů SNB se konala v září 1946 v Praze na Strahově a vybraná družstva Čech, Moravy a Slovenska na nich soutěžila v osmi druzích sportů, mezi kterými byla zařazena i kopaná a volejbal. Tyto přebory se konaly každoročně až do roku 1953 a účastnily se jich složky Veřejné bezpečnosti (VB), Státní bezpečnosti (StB), Pohraniční stráže (PS) a vězeňské služby - oficiálně Sboru nápravných zařízení (SNZ).
…………

Rudá hvězda Praha, od roku 1990 PVK Olymp Praha

Družstvo mužů
v rozmezí let 1956-1992 startovalo bez přerušení 38 sezon v nejvyšší soutěži a vybojovalo celkem 23 medailí - 9 zlatých s titulem Mistra republiky, 9 stříbrných a 5 bronzových. V letech 1976 a 1978 vyhrálo Čs. pohár a probojovalo se do 3 finálových turnajů PMEZ a 3 finálových turnajů PVP s vítězstvím v PVP 1978.

.

Foto muži (dole) Poslední titul získali volejbalisté již pod názvem Olymp Praha v sezoně 1991/92. Nahoře zleva MUDr. Kubíček, prezident klubu V. Pirunčík, první trenér Z. Pommer, Michal, Démar, Navrátil, Kvapil, P. Galis, Kovařík, Blížil, druhý trenér M. Žák a vedoucí družstva J. Ebert. Dole zleva Koloušek, J. Svoboda, Goga, J.Malčík, L. Černoušek a Jelínek
……………………….

Družstvo žen
startuje v nejvyšší soutěži bez přerušení od roku 1969, tedy již 46 sezon, ve kterých vybojovalo 42 medailí -16 zlatých s titulem Mistryň republiky, 17 stříbrných a 9 bronzových. Sedmkrát získalo Čs. pohár a osmkrát Český pohár. Probojovalo se do 10 finálových turnajů PMEZ, ve kterých v letech 1976 a 1980 zvítězilo. Startovalo v 5 finálových turnajích PVP s vítězstvím v roce 1979, v letech 1974 a 1983 skončilo druhé, v roce 1984 třetí a 1990 čtvrté

Foto ženy (dole) Volejbalistky Olympu v sezoně 2007/08, která přinesla zatím poslední titul. Zleva stojí trenéři Štulc a Mitáč, Jakubšová, Pyšková, Duspivová, Havlíčková, Brejchová, Kočiová, Bonnerová a prezident klubu V. Pirunčík, v pokleku zleva Šmídová, Chroustovská, Sládková, Nejmanová, Halbichová, Jeřábková
a Háječková, která není na fotografii

Toto jsou střípky úvodních a závěrečných odstavců z připravované knihy „ Zlatá kniha volejbalu“ , která by se měla dostat k fanouškům a příznivcům volejbalu na jaře příštího roku. Jejím autorem je Zdeněk Vrbenský. Na podkladech policejního sportu a mapování historie mužské a ženské složky Rudé hvězdy a Olympu Praha, která zabírá nemalou část této knihy, se velkou měrou podílel Jirka „Dinda“ Ebert.
Příznivci volejbalu máte se na co těšit.

Mitáč Stanislav

Fotky z historie klubu

Historie
Historie