Ke školení trenérů III. třídy

Školení trenérů III. třídy Libereckého kraje

Návrh na jmenování výše uvedených zájemců na trenéry III. třídy schválila TMK LKVS na svém zasedání dne 3.12.2015.

1. David Haas
2. Dominik Ducháč
3. Jan Galabov
4. Jakub Červín
5. Lucie Bryknarová
6. Kateřina Veselá
7. Martina Hofmanová
8. Milena Pelcová
9. Jan Nevoral
10. Žaneta Hýblová
11. Eva Soukupová
12. Pavla Vepřeková
13. Tereza Hanykýřová

Vítejte v cechu trenérském nově proškolení trenéři III. třídy ve volejbale.

Toto školení proběhlo v termínech 11.-13.9. , 9.11. a 29.11. 2015 pod patronací trenérsko metodické komise Libereckého krajského volejbalového svazu. Vedoucím školení byl Jarda Linhart, přednášející Luboš Bednář, Standa Mitáč, Jarda Javůrek a Ludvík Maier.
Rozsah výuky byl stanoven podle předpisů TMK ČVS.
Vodítkem pro výuku byla publikace „ Volejbal -učebnice pro trenéry mládeže .. Zd. Haník a kol.
Učebnice byly distribuovány do jednotlivých oddílů v rámci krajů. Pro zájemce byly k dispozici ke koupi v rámci tohoto školení.
Školení trenérů proběhlo v České Lípě na ZŠ Lada, jehož ředitelem je již zmíněný Jarda Javůrek a Jarda Linhart zde působí dlouhá léta jako trenér. V řadách školících se trenérů byla i dvojice bývalých hráčů této ZŠ a volejbalového klubu z České Lípy Jan Galabov a Dominik Ducháč. O tom, že v České Lípě svou práci dělají dobře svědčí i fakt, že družstvo starších žáků v sezóně 2014/15 je přeborníkem ČR v kategorii starších žáků. K dispozici byly dvě tělocvičny, přednášková místnost a patřičným vybavením pro toto školení.

Přednášející školitelé:

Jarda Javůrek
(trenér mládeže v České Lípě)
„Základy pohybové, míčové a herní gramotnosti“

Standa Mitáč
( trenér žen PVK Olympu Praha, trenér reprezentace žen 1995-2005, reprezentace juniorek 2009-2013, člen RM ČVS )
- „ Systematiku volejbalu , Didaktické minimum trenéra, a Individuální činnosti ve volejbalu mládeže

Luboš Bednář

(trenér mládeže VK Jablonec, trenér reprezentace juniorek, vedoucí reprezentačního družstva žen )

- Individuální činnosti ve volejbalu mládeže, Kondiční minimum trenéra mládeže a Psychologické aspekty

Ludvík Maier

( student 5.r FTVS-UK – fyzioterapie, masér a fyzio PVK Olympu Praha)

- Zdravotní základ a Zdravotní minimum mládežnického trenéra

Jarda Linhart

( dlouholetý trenér mládeže, člen RM ČVS)

– Minimum znalostí ze směrnic, historii volejbalu a organizaci školení
Závěrečné výstupy, zkoušení a seminární práce koordinovala trojice – Linhart, Bednář, Mitáč

Výše jmenování trenéři – absolventi školení měli o přednášená témata zájem. Svědčí o tom i skutečnost, že by chtěli navýšit výuku a názorné předvedení v hale na úkor přednášek v učebně či na úkor psychologických aspektů či kondičních témat. Je třeba vždy zohlednit složení školící skupiny a té patřičně program školení upravit. Tato skupina bude pracovat především s mládeží a začínajícími dětmi. Metodické komisi tak dáváme na zvážení, zdali nemá upravit hodiny v rámci školení více k praktickým ukázkám a více času tak strávit spolu s frekventanty v tělocvičně.

Závěrečné výstupy, vždy 20 minutové a ústní zkoušení, také v délce 20 min. přinesly i řadu úsměvných scén, ale v celku se dá říci, že k nim naši noví kolegové přistoupili zodpovědně a připraveni.

V Praze a Liberci 5.12. 2015
Standa Mitáč a Luboš Bednář

Ke školení trenérů III. třídy